'Streepjescode verjaagt ganzen van boerenland'

WITTEBIERUM - Een Groningse gedragsbioloog heeft een soort reusachtige streepjescode ontwikkeld waardoor vraatzuchtige ganzen niet meer zouden durven te landen op boerenland.
De code wordt op het land aangebracht in de vorm van een kalkmengsel, dat is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf ArgraService in Bedum.

Als de ganzen de code zien zouden ze geen zin meer hebben om te landen.
"Al die gekke strepen, dat moet bij de ganzen vreemd overkomen, en zullen verder vliegen", aldus Diederik van Liere. Als proef is de reusachtige code aangebracht op een veld weiland in Wittewierum. Hier wil van Liere het effect van de kalkstrepen onderzoeken.
"De totale schade die ganzen jaarlijks toebrengen aan akkerland is zo'n 3,6 miljoen euro, en dat is alleen wat het Faunafonds uitkeert aan de boeren", aldus Van Liere. "De werkelijke schade is nog hoger."