PvdA en VVD vormen college in Winschoten

WINSCHOTEN - De gemeente Winschoten krijgt een college dat gevormd wordt door PvdA en VVD. De PvdA levert twee wethouders, de VVD één. Huidig coalitiepartner CDA valt daardoor buiten de boot.
Ook GroenLinks, die een zetel won bij de gemeenteraadsverkiezingen, is niet gevraagd een wethouder te leveren. De namen van de wethouders worden dinsdagmiddag bekend gemaakt.
Aanvankelijk was het de bedoeling om met het oog op de aanstaande herindeling niet drie maar vier wethouders te benoemen. Maar in plaats daarvan wil de PvdA nu een zogenaamde 'denktank' samen stellen, waarvoor alle politieke partijen worden uitgenodigd.