Winschoterdiep pas over twee jaar uitgebaggerd

GRONINGEN - Het duurt nog zeker enkele jaren voordat zware schepen zonder problemen door het Winschoterdiep kunnen varen. Dat zegt Gedeputeerde Staten naar aanleiding van vragen van de provinciale VVD-fractie.
Door de beperkte vaardiepte kunnen jaarlijkst tientallen grote schepen maar voor 90 procent beladen worden. Dit levert schade op voor de schippers. Gedeputeerde Staten erkent dat, maar ziet dit als bedrijfsrisico.
Er ligt inmiddels een plan om het Winschoterdiep uit te baggeren, maar het duurt nog twee jaar voordat daarmee begonnen kan worden.