Actiegroep voor behoud kosterswoning Uithuizen

UITHUIZEN - Een groep inwoners van Uithuizen heeft een actiecomité gevormd om de voormalige kosterswoning naast de Rooms Katholieke Kerk te redden van de sloop.
Het pand stamt uit de tweede helft van de 19e eeuw, dezelfde periode als de Kerk en de Pastorie. De kosterswoning doet dienst als crèche tijdens kerkdiensten en als jeugdsoos.
Het Katholieke Kerkbestuur wil de woning verkopen aan woningstichting Marenland, die het pand wil slopen. Het actiecomité wil dat er gekeken wordt naar mogelijkheden om het pand te behouden.