Waterschappen weigeren gegevens aan AID te geven

ASSEN - De waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Reest en Wieden voelen er niets voor om politie-agentje te spelen voor de Algemene Inspectie Dienst. De AID wil gegevens die de waterschappen verzamelen bij controles afstaan.
De waterschappen doen regelmatig controles op boerenbedrijven voor hun eigen bedrijfsvoering. De AID zou die gegevens graag willen hebben om ze door te spelen aan Brussel.
Met die gegevens kunnen boeren vervolgens gekort worden op hun toeslagen. Boeren vinden die werkwijze erg onrechtvaardig, omdat ze dan naast een gewone bekeuring ook nog eens extra kunnen worden gekort.
Henk Brink van boerenorganisatie LTO-Noord is dan ook blij dat de waterschappen niet aan dit plan willen meewerken.