Dijkverzwaring zorgt voor wrevel bij Seaports

EEMSHAVEN - De Groningse waterschappen zoeken met Groningen Seaports een oplossing voor de dijkverzwaring aan de kust. De waterschappen willen ongeveer vijftig meter kuststrook vrijhouden van bebouwing, omdat die grond later mogelijk gebruikt moet worden om dijken te verzwaren. Seaports is daar niet blij mee.
Volgens Seaports gaat dat de Eemshaven en de andere Groningse havens meer dan vijftig miljoen euro kosten, omdat grote delen van bedrijventerreinen langs de kust onverkoopbaar worden. Samen met de provincie gaan de partijen nu met elkaar in overleg om een werkbare oplossing te vinden.