Brinkhorst: Winning Waddengas zonder gevaar

GRONINGEN - Minister Brinkhorst heeft maandagavond de Groninger en Friese Staten geprobeerd te overtuigen dat gaswinning in de Waddenzee geen risico oplevert.
Dat deed hij aan de hand van het principe 'met de hand aan de kraan'. De winning stopt dan als er te veel bodemdaling optreedt.
De minister hoopt de waddenprovincies mee te krijgen om de vergunningen zo snel mogelijk te kunnen verlenen. De NAM zou dan volgend jaar januari met de exploitatie kunnen beginnen.
Veel statenleden waren ook na het bezoek van Brinkhorst er niet van overtuigd dat 'de hand aan de kraan' een garantie is tegen schade door bodemdaling.