Raad Scheemda wil referendum over herindeling

SCHEEMDA - De gemeenteraad van Scheemda wil een referendum over de samenvoeging met Winschoten en Reiderland. Het voorstel daarvoor komt van de ChristenUnie.
De partij wil de burgers betrekken bij belangrijke besluiten. Een motie om dat voor elkaar te krijgen kan rekenen op een raadsbrede steun. B en W van Scheemda zullen de motie uitwerken.
Over enkele weken wordt duidelijk hoe het referendum er uit ziet en welke gevolgen dat kan hebben.