Geen nieuwe CAO voor ziekenhuispersoneel

GRONINGEN - De cao-onderhandelingen in de ziekenhuissector zijn vastgelopen.Bonden en werkgevers hebben lang onderhandeld, maar er is geen akkoord bereikt.
De werkgevers hebben een eindaandbod gedaan, dat de bonden nu aan hun leden gaan voorleggen. Die beslissen waarschijnlijk volgende week of ze het bod accepteren. Zo niet, dan volgen er waarschijnlijk harde acties.
In de provincie Groningen gaat het om 4.000 werknemers van vier ziekenhuizen, namelijk het Martiniziekenhuis in Groningen, het St. Lucasziekenhuis in Winschoten, het Refaja in Stadskanaal en het Delfzicht in Delfzijl.