'Milieu Waddenzee lijdt niet onder gaswinning'

GRONINGEN - De milieu-effect raportage, die de NAM heeft laten opstellen over de gaswinning in de Waddenzee, deugt. Dat zeggen onafhankelijke deskundigen.
Volgens de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) ondervindt het milieu in de Waddenzee bijna geen schade van de gaswinning.
Maar een ander kwetsbaar natuurgebied, het Lauwersmeer, heeft wel te lijden van de winning.