Stuurgroep heeft nog hoop op aanleg Zuiderzeelijn

GRONINGEN - Volgens Stuurgroep Zuiderzeelijn is de aanleg van de Zuiderzeelijn nog steeds niet van de baan, ondanks alle negatieve berichten uit Den Haag. Volgens de stuurgroep, die onder voorzitterschap staat van de Groningse Commissaris der Koningin Alders, gaat het om een voorbarige conclussie. Het kabinet zal pas volgende week zijn beleidsvoornemen presenteren, waarna er eind juni een definitief besluit zal worden genomen.
Vrijdag werd bekend dat drie adviesraden van de regering de aanleg van de Zuiderzeelijn afraden. De Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad voor het Landelijk Gebied en de VROM-raad vinden gezamenlijk dat een nieuwe snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen niet bijdraagt aan het verbeteren van de economische positie van de noordelijke provincies.
Volgens de Stuurgroep is er sprake van een kruideniersmentaliteit, die wordt ingegeven door problemen bij de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn. Het rijk houdt echter te weinig rekening met de voordelen van de lijn, zoals het beter benutten van de ruimte in ons land en het dichter bij elkaar brengen van het Noorden en de Randstad.
Hoewel insiders aan het Binnenhof melden dat de aanleg van de Zuiderzeelijn definitief van de baan is, heeft Alders nog goede hoop op aanleg van de snelle spoorverbinding.
De Partij voor het Noorden is woedend over het afschieten van de Zuiderzeelijn. De partij spreekt van een onbetrouwbaar landsbestuur, omdat het kabinet zich niet houdt aan gemaakte afspraken met het Noorden. Eerder al besloot het kabinet om flink het mes te zetten in de extra financiële steun die het Noorden krijgt om de economie op te peppen. "Het wordt tijd voor een demonstratie tegen het huidige kabinet en de medeplichtige Tweede Kamer", aldus een strijdbare voorman Teun Jan Zanen.