Aantal klachten bij Regionaal Tuchtcollege gestegen

GRONINGEN - Het aantal klachten tegen artsen dat in 2005 is binnengekomen bij het Regionaal Tuchtcollege in Groningen is voor het eerst in jaren weer toegenomen.
Het afgelopen jaar werden er 95 klachten ingediend. In 2004 waren dat er 71. Met name gedetineerden dienen steeds vaker een klacht in over de manier waarop ze door hun arts worden behandeld.
Het aantal ingediende klachten tegen andere beroepsbeoefenaren dan artsen bleef gelijk: 22.