Ondernemers in de bres voor ZZL

GRONINGEN - Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord vindt dat het kabinet door moet gaan met de Zuiderzeelijn.
Het kabinet moet zich niets aantrekken van de drie belangrijke adviesraden die stellen dat de lijn te weinig voordeel zal bieden voor de Noordelijke economie. Het zijn beweringen op ‘dun ijs’, aldus Hans Haerkens van VNO-NCW Noord. De lijn kan volgens hem zorgen voor marktdynamiek die hoognodig is.
De milieufederatie is echter positief over het advies van de drie raden. Zij vindt dat het Noorden meer in moet zetten op rust, ruimte en recreatie.
PvdA-Kamerlid Harm Evert Waalkens is niet verrast door de negatieve adviezen, maar vindt wel dat er een alternatieve verbinding moet komen. "Voorkomen moet worden dat het Noorden een perifeer gebied blijft. Met de 2,7 miljard euro die is toegezegd moet er een betere verbinding komen met de Randstad.