Nieuwe aanpak probleemjongeren gepresenteerd

GRONINGEN – In jeugdinrichting Het Poortje is maandagavond een nieuwe aanpak voor probleemjongeren gepresenteerd. Het nieuwe programma 'Doen wat werkt' moet voorkomen dat probleemjongeren zonder strafblad lang worden opgesloten in een jeugdgevangenis.
Tot voor kort kwamen jongeren, die niet meer te handhaven zijn, daar wel terecht. Op dat beleid is al jarenlang veel kritiek.
De noordelijke provincies, jeugdzorginstellingen en Het Poortje hebben samen een alternatief ontwikkeld. Het project gaat deze zomer van start en zal na 2,5 jaar geevalueerd worden. Het nieuwe behandelprogramma moet zorgen voor een snelle terugkeer in de maatschappij.