Onderzoek naar rioolwaterzuivering bij Leek

LEEK - Waterschap Noorderzijlvest gaat uitzoeken wat er moet gebeuren met de rioolwaterzuivering bij Leek. De installatie uit 1973 is broodnodig toe aan onderhoud.
Omdat Leek steeds groter wordt is er ook steeds meer behoefte aan een grotere rioolwaterzuivering.
Voor het onderzoek stelt het waterschap 300.000 euro beschikbaar.