Beter bedrijfsresultaat voor Noorderzijlvest

GRONINGEN - Waterschap Noorderzijlvest heeft afgelopen jaar met 5,1 miljoen euro een fors hoger resultaat gehaald dan voorgaande jaren. Het normale bedrijfsresultaat is een kleine 4 miljoen euro.
De lasten zijn lager doordat minder geld is besteed aan onderhoud. Ook is de rioolzuiveringsinstallatie in Garmerwolde aangepast zodat er minder onderhoud nodig is.