Tien procent kantoren in stad staat leeg

GRONINGEN - De leegstand in de kantoren in de stad Groningen is vorig jaar opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de kantorenmonitor van de gemeente.
In 2005 stond 10 procent van de kantoorruimte leeg: bijna de helft meer dan het jaar daarvoor. Vooral grote kantoorpanden stonden leeg, terwijl de vraag naar kleine kantoren juist groter is geworden.
Het stadsbestuur probeert al een tijd het aanbod beter op de vraag aan te laten sluiten, maar dat is nog niet gelukt.