Vijf ton voor digitale dienstverlening overheden

GRONINGEN - De 25 Groninger gemeenten, de provincie en de twee waterschappen krijgen een rijksbijdrage van € 500.000 voor de verbetering van hun digitale dienstverlening.
Het geld is bestemd voor het project 'ELO-Grunn', dat is bedacht door de vereniging van Groninger gemeentesecretarissen. Het project richt zich op verschillende onderdelen van digitale dienstverlening, zoals de invoering van het burgerservicenummer, de inrichting van elektronische loketten en de koppeling van digitale informatie van burgers via DigiD.
Met de rijksbijdrage kunnen de deelnemende partijen specialisten inhuren die helpen bij de voorbereiding en uitvoering van de verschillende onderdelen. Verder wordt een pool van deskundigen gevormd, die iedereen te hulp kan schieten.