Ondernemingsraad Stadskanaal peilt ambtenaren

STADSKANAAL - De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Stadskanaal wil van het gemeentepersoneel weten of er behoefte is aan een evaluatie van de in 2000 doorgevoerde reorganisatie. Eerder dreigde de OR de gemeente voor de rechter te dagen wanneer de evaluatie niet door zou gaan.
Gemeentesecretaris Havinga is tegen deze evaluatie, omdat de reorganisatie volgens hem nog niet is afgerond. Volgens de gemeentesecretaris heeft de nabeschouwing bovendien geen enkele zin, omdat er onder het personeel ook al een tevredenheidsonderzoek wordt gehouden.
Maar de OR wil dat nu er toch een beoordeling komt. Zo is het zes jaar geleden afgesproken, is haar argument. Eerder uitte de raad al haar woede op de gemeenteraad, die flink wilde bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Op 21 april moet duidelijk zijn of het personeel een evaluatie wil.