Visscher en Verschuren SP-wethouders

GRONINGEN - Peter Verschuren en Jannie Visscher worden de wethouders van de Socialistische Partij. Lijsttrekker Rosita van Gijlswijk blijft net als de afgelopen vier jaar de raadsfractie van de SP voorzitten.
Visscher was niet eerder actief in het openbaar bestuur, en is voor de buitenwacht vooral bekend als woordvoerder van het actiecomité 'Geen Schaduw over de Hortus', dat namens de Hortusbuurt ruziet met de Rijksuniversiteit over nieuwbouw in de voormalige Hortustuin van de universiteit.
Toch is ze niet alleen een actievoerster, bezweert Visscher, die nu nog adviseur is bij de provincie Groningen. "Ik heb vanaf mijn achttiende in allerlei besturen gezeten, van ambtenarenvakbond ABVAKABO tot een emancipatiecommissie, een studentenvereniging en een kerkbestuur." Ze wil nog niet vertellen welke portefeuille ze krijgt. "De besprekingen daarover zijn nog niet afgerond."
Veel mensen dachten dat Rosita van Gijlswijk één van de socialistische wethouderszetels zou gaan bestijgen. Omdat er veel nieuwe raadsleden zijn, blijft ze de komende raadsperiode fractievoorzitter. "We willen ervaring in de fractie houden. Bovendien hebben we met Verschuren en Visscher twee uitstekende wethouderskandidaten."