Groningse politie wil proef met huisverbod

GRONINGEN - De Groningse politie krijgt steeds vaker aangiftes van huiselijk geweld. Het korps heeft deze vorm van mishandeling al hoog op de agenda staan, maar heeft zich nu ook opgegeven voor een landelijk proefproject met het huisverbod.
Het aantal meldingen van huiselijk geweld is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2001 kwamen er bij de politie in de provincie Groningen 930 aangiften binnen, in 2003 waren dat er 1153. De stijging heeft deels te maken met het bespreekbaar worden van slaande ruzies achter de voordeur. Ook is de politie meer werk gaan maken van de aanpak ervan.
Het huisverbod moet er straks voor zorgen dat daders van huiselijk geweld tijdens een afkoelingsperiode van tien dagen niet in hun woning mogen komen. Zij moeten in therapie. Deze is redelijk succesvol: zes op de tien daders die de therapie gevolgd hebben, stoppen met het plegen van geweld.
De politie kondigde al eerder aan een dergelijk proef te willen houden, en het projectvoorstel wordt inmiddels landelijk bekeken. Er is al een wetswijziging in de maak. De proef dient om te onderzoeken hoe de wetswijziging in de praktijk kan worden gebracht. De landelijke commissie die hierover gaat komt in mei naar Groningen om het voorstel te bespreken.