VVD in Tweede Kamer: 'angsthazerij' regeert in kabinet

GRONINGEN - VVD-Kamerlid Pieter Hofstra beschuldigt het kabinet van 'angsthazerij' bij haar besluit om een streep te zetten door de plannen voor de Zuiderzeelijn. "Rekensommen, bureaucratie en regelneverij treden op de voorgrond."
Volgens het Tweede-Kamerlid uit Paterswolde gaat het kabinet verkeerd om met de bevindingen van de onderzoekscommissie Duivesteijn. Die onderzocht de aanleg van grote infrastructurele projecten. De commissie kwam met aanbevelingen over hoe je grote projecten beheersbaar uit kan voeren.
Hofstra: "De kern van de aanbevelingen is: je moet er rationeel met dit soort projecten omgaan. Je moet een visie hebben, die moet je goed overdenken en van daar uit moet je logische stappen zetten. Dat is heel goed. Maar wat ik nu zie bij het kabinet is angsthazerij, waarbij visie, durf en daadkracht naar de achtergrond treden en rekensommen, bureaucratie, en regelneverij op de voorgrond komt. Het is ineens allemaal niks meer. Terwijl we wel zes, zeven varianten hadden!"
De verkeerswoordvoerder van de liberalen is ook verbijsterd dat het geld dat voor de versterking van de infrastructuur in het Noorden was bestemd, nu ingezet gaat worden in het noordelijk deel van de Randstad. "Dat kan niet. Dat geld is gelabeled voor Noord-Nederland en moet daar ook terecht komen."
De VVD in de Tweede Kamer wil eerst principiele discussie met het kabinet. "Hoe kan je vanuit de aanbevelingen van Duivesteijn zo redeneren?" Daarna wil de VVD verder praten over de verdeling van de beschikbare 2,73 miljard.