Meer cliënten Verslavingszorg Noord-Nederland

GRONINGEN - Opnieuw hebben vorig jaar meer Groningers aangeklopt bij Verslavingszorg Noord Nederland.
Het aantal cliënten met verslavingsproblemen nam in Groningen met tien procent toe. Die stijging is in lijn met de afgelopen jaren, en komt overeen met het beeld in Friesland en Drenthe. Sinds 2002 is het aantal verslaafden bij Verslavingszorg Noord Nederland met meer dan veertig procent gegroeid. Ook worden cliënten steeds jonger.