Veiling werken kunstenaars met sociale achterstand

GRONINGEN - In het Groningse provinciehuis is dinsdag een veiling gehouden van kunstwerken, die zijn gemaakt door mensen met een sociale achterstand.
De kunstenaars zijn onder anderen dak- en thuislozen, patiënten van de GGz en van de welzijnsstichtingen NOVO en Noorderbrug. De veiling werd gehouden in het kader van het project 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen' en de opbrengst ging dan ook naar de kunstenaars én de welzijnsinstellingen.
Gedeputeerde Mulder trad op als veilingmeester en de lokale beroemdheden Cathy en Gré van OOG TV toonden de kunstwerken aan de bieders. De veiling heeft ruim tienduizend euro opgebracht.