Verzet tegen boortoren voor kust Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG - Schiermonnikoog gaat zich fel verzetten tegen de mogelijke komst van een boortoren in de Noordzee op zeven kilometer afstand van het eiland. De Franse oliemaatschappij Gaz de France heeft een aanvraag gedaan bij de overheid om de toren te mogen plaatsen.
Het concern wil een proefboring naar gas gaan doen. Schiermonnikoog vreest de gevolgen voor het milieu en voor de scheepvaart. Omdat de toren vanaf het strand goed te zien is, is er volgens Schiermonnikoog ook sprake van horizonvervuiling.
"Het is nog maar een voornemen tot een aanvraag, dus er moet nog heel wat water door de Noordzee en de Waddenzee", zegt burgemeester Bert Swart van Schier. Hij verwacht dat er breed verzet komt, onder meer van natuurbeschermingsorganisaties en de inwoners van het eiland.
Veertig jaar geleden stonden op ongeveer dezelfde plek een boortoren, die proefboringen deed. "Daar werd toen geen gas gevonden, dus die was snel weer weg", weet Swart nog. Hij hoopt dat de nieuwe toren er niet eens hoeft te komen.