Autistische jongen verkracht in Het Poortje

GRONINGEN - Een 16-jarige jongen die wegens gedragsproblemen in jeugdinrichting Het Poortje zit, heeft aangifte gedaan van verkrachting. Een 23-jarige TBS-er, die in Het Poortje in dezelfde groep zat, zou de dader zijn. Het incident vond al in december plaats, maar het slachtoffer vertelde er pas maanden later over.
De ontucht zou hebben plaats gevonden in de kleedkamer van de sportzaal. Het slachtoffer zat onterecht in een groep met kinderen die strafbare feiten hebben gepleegd. Vrijdag dient een kortgeding van de autistische jongen tegen de Staat, omdat hij vindt dat-ie nooit in Het Poortje had mogen worden geplaatst.
De verdachte zou aanvankelijk worden geplaatst in een volwassenen-inrichting, maar kwam terecht in Het Poortje. Hij heeft in zijn nog jonge leven enkele ernstige misdrijven begaan.
Hij is na de beschuldiging overgeplaatst naar gevangenis de Marwei in Leewarden. Tijdens de overplaatsing wist hij te ontsnappen, maar hij is inmiddels weer opgepakt. Eerder pleegde de man een misdrijf nadat hij was ontsnapt tijdens een verlof.
PvdA-Kamerlid Marjo van Dijken heeft naar aanleiding van het incident aan minister Donner van Justitie gevraagd of er meer toezicht kan komen in jeugdinrichtingen zoals Het Poortje.