Automobiliste wil fietspad oprijden

GRONINGEN - Een 44-jarige inwoonster van Den Andel is zaterdag haar rijbewijs kwijtgeraakt in Groningen.
De vrouw wilde met haar auto het fietspad aan de Korreweg oprijden. Een ademanalyse wees uit dat ze 1,5 promille alcohol in haar bloed had.
Haar rijbewijs moest ze ter plekke afstaan.