Scheepvaart stadskanaal gestremd

Het scheepvaartverkeer kan de komende maanden niet door het Stadskanaal tussen Veendam en Stadskanaal.
De sluis het 'Eerste Verlaat' moet worden gerepareerd.

De fundering en de wanden van de historische sluis zijn nodig toe aan een opknapbeurt.

Inmiddels overlegt het Waterschap Hunze en Aa's met de Rijksdienst Monumentenzorg over de uitvoering van deze renovatie.

Het scheepvaartverkeer wordt omgeleid via het Pekelder Hoofddiep.