'Rijke' kinderen moeten meer betalen voor activiteiten

GRONINGEN - 'Rijke' kinderen in de gemeente Groningen moeten meer gaan betalen voor deelname aan kinderactiviteiten. Het college van B en W onderzoekt of dat kan.
Aan de verschillende activiteiten nemen steeds meer kinderen deel. Om ze in stand te houden moet er geld bij en dat heeft de gemeente Groningen niet.
De buurtcentra in Groningen zijn fel tegen. Ze vrezen bureaucratische rompslomp. Daarnaast zijn de centra bang dat kinderen elkaar het leven zuur gaan maken als ze er achter komen wie rijk of arm is.