Tekort bij onderhoud aan Martinitoren

GRONINGEN - Er is een tekort van 400.000 euro ontstaan bij het groot onderhoud van de Martinitoren. Die opknapbeurt werd al in 2001 uitgevoerd, maar de eindafrekening is nu pas gedaan.
Daarbij bleek, dat er was gerekend op een reservering van bijna 400.000 euro, maar dat geld is nooit apart gelegd. De gemeente Groningen hoopt het tekort nu alsnog te dekken uit meevallers in de toekomst.