Overlast voor omwonenden rioolzuivering

GARMERWOLDE - Het waterschap Noorderzijlvest heeft de omwonenden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde gewaarschuwd voor mogelijk lawaai- en stankoverlast gedurende de komende weken. De installatie wordt voor 23 miljoen euro omgebouwd.
Eind oktober moet het werk klaar zijn. De komende weken wordt dag en nacht gewerkt aan het leeg- en schoonmaken van de grote vergistingstanks met methaangas.