UMCG helpt 'dubbel beperkte' mensen aan het werk

Het Universitair Medisch Centrum Groningen gaat onderzoeken hoe leerlingen met verstandelijke en lichamelijke handicaps toch aan een baan geholpen kunnen worden.
Het gaat om leerlingen met zogenoemde dubbele beperkingen, ze hebben naast hun verstandelijke handicap ook nog lichamelijke aandoeningen. Ongeveer de helft van deze leerlingen kan als gevolg van de handicaps geen baan vinden.
Het UMCG gaat eerst in kaart brengen aan welke aandoeningen de ongeveer 2000 leerlingen in Groningen en Drenthe lijden. Daarna worden in Europees verband oplossingen gezocht.