PvdA: Taboe op herindeling opheffen

GRONINGEN - ‘Het taboe op gemeentelijke herindelingen moet verdwijnen.’
Dat vindt de PvdA in de Provinciale Staten van Groningen. Nu staat in het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten (GS) dat gemeenten alleen hoeven te fuseren als ze zelf het initiatief nemen. Desondanks kondigde GS onlangs een gedwongen fusie van de Blauwe Stad-gemeenten aan. De PvdA vindt dat ook elders herindelingen niet mogen worden uitgesloten en dat dit in het collegeprogramma moet komen te staan.