Veel premies Menzis niet betaald

GRONINGEN - Zo’n 60.000 klanten van zorgverzekeraar Menzis hebben hun premie dit jaar nog niet betaald.
Volgens Menzis komt dit door de invoering van de basisverzekering. Het gaat vooral om nieuwe Menzis-klanten, die nog niet zijn uitgeschreven bij hun oude verzekeraar en daar ook nog premie betalen. Ze willen niet dubbel betalen.
Menzis gaat hier soepel mee om en heeft nu de eerste betalingsherinneringen verstuurd. Klanten hebben maximaal drie maanden de tijd om alsnog te betalen.