Veel oorlogsmateriaal verdwijnt, stichting slaat alarm

GRONINGEN - De Stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen wil het verlies van materiaal stoppen. Er wordt teveel weggegooid zonder dat mensen er bij nadenken of de spullen wellicht cultuurhistorische waarde hebben.
Met de belangrijkste oorlogsmusea in Nederland roept de stichting mensen op om materialen uit de Tweede Wereldoorlog niet weg te gooien, hoe onbelangrijk het ook lijkt.
Volgens de musea wordt er op zolders en onder vloeren nog veel oorlogsmateriaal gevonden. Vaak gooien mensen dat weg omdat ze denken dat het onbelangrijk is. De stichting en de musea willen de dingen graag hebben.
"Als het dingen zijn die we al hebben, kunnen we ze bijvoorbeeld gebruiken voor lessen op school. Ook blijken soms dingen die waardeloos lijken, juist heel waardevol omdat ze net het missende stukje zijn in een verhaal", aldus Monique Brinks van de stichting.
Ze hoopt dat er tien keer zoveel materiaal wordt ingeleverd na de oproep. "Misschien is dat dan negen keer niks, maar de tiende keer juist heel waardevol."