VVD: luxe zorg naar Veenkolonien

GRONINGEN - De VVD Statenfractie wil met zorglandgoederen de Veenkolonien een nieuwe impuls geven.
In de luxe zorglandgoederen kunnen bemiddelde ouderen alles krijgen wat hun hartje begeert. Ze kunnen er recreeren, worden verzorgd en kunnen er desnoods permanent wonen.
De luxe zorgcomplexen moeten komen op landbouwgronden en leveren volgens de VVD veel banen op. Voor de realisatie zullen er wel regels moeten worden veranderd.