Andere portefeuille voor burgemeester Appingedam

APPINGEDAM - Het college van B en W van Appingedam heeft een nieuwe portefeuilleverdeling doorgevoerd.
Het meest opmerkelijk is dat burgemeester Groot de komende periode niet meer verantwoordelijk is voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
De portefeuille volkshuisvesting is nu voor PvdA-wethouder Manning en Ruimtelijke Ordening wordt voortaan beheerd door wethouder Usmany van Gemeentebelangen. Burgemeester Groot heeft geen moeite met de verdeling.