Iets meer klachten over IB Groep

GRONINGEN - Het aantal klachten over de dienstverlening van de IB Groep in Groningen is het afgelopen jaar opnieuw licht gestegen.
Bijna twaalfhonderd mensen dienden een klacht in. Dat waren er ongeveer 120 meer dan in 2004. De meeste mensen klaagden over de kwaliteit van de dienstverlening en over het geven van onjuiste informatie.
Volgens de IB Groep stijgt het aantal klachten jaarlijks doordat mensen mondiger worden en doordat het aantal klanten nog steeds toeneemt.