Waterbedrijf gaat minder grondwater winnen

GRONINGEN - Waterbedrijf Groningen gaat de grondwaterwinning bij De Punt drastisch verminderen. Per jaar wordt voortaan niet meer dan 4 miljard liter water opgepompt om verdroging van de natuur in het stroomdal van de Drentse Aa tegen te gaan.
Nu wint het waterbedrijf jaarlijks nog 5 miljard liter grondwater en 7 miljard liter uit de Drentse Aa zelf.
Onderzocht wordt of de waterwinning in het gebied nog verder kan worden beperkt.
Maandag ondertekenen elf partijen, waaronden provincies, waterbedrijven, het waterschap en natuurorgansiaties een convenant. Daarin staan plannen om de natuurontwikkeling in het Drentse Aa gebied te bevorderen.