Stimuleringsregeling Noorderzijlvest groot succes

GRONINGEN - De stimuleringsregeling van het waterschap Noorderzijlvest voor de gescheiden afvoer van regenwater is een succes. Gemeenten in Groningen die besluiten het riool aan te passen en het regenwater apart af te voeren krijgen van het waterschap een financiele bijdrage in de kosten.
Van de beschikbare 4,6 miljoen euro is al meer dan de helft uitgegeven. Het waterschap betaalt mee, omdat het schap baat heeft bij de gescheiden regenwaterafvoer.
Met behulp van het systeem stroomt schoon regenwater dat van daken en straten afkomt niet meer in het riool, maar in kanalen en sloten. Daardoor krijgen de zuiveringsinstallaties minder water te verstouwen en dat leidt tot kostenbesparing en een betere kwaliteit van het oppevlaktewater.