Bestemmingsplan Westpoort voorlopig afgekeurd

GRONINGEN - De provincie Groningen heeft een streep gezet door het bestemmingsplan Westpoort van de gemeente Groningen. Westpoort ligt bij Hoogkerk en bestaat onder meer uit een industrieterrein.
Volgens de provincie is het bestemmingsplan afgekeurd, omdat er een fout is gemaakt rond de geluidszonering. De gemeente Groningen kan die fout, samen met omliggende gemeenten, redelijk eenvoudig herstellen.
Volgens de provincie heeft de afkeuring van het bestemmingsplan niet direct nadelige gevolgen voor het plan Westpoort.