Staten willen Zuiderzeelijn niet zelf aanleggen

GRONINGEN - Provinciale Staten van Groningen voelen er weinig voor dat het Noorden de Zuiderzeelijn desnoods zelf aanlegt. De PvdA had dat voorgesteld, omdat de kans aanwezig is dat Den Haag de snelle treinverbinding tussen Groningen en de Randstad helemaal laat vallen.
Volgens de PvdA in Provinciale Staten van Groningen resteert er dan maar één ding: zelf spoorlijn aanleggen met steun van de 2,7 miljard euro die het Rijk eerder heeft toegezegd.
De andere Staten-fracties zien weinig heil in het plan van de sociaal-democraten.
Commissaris der Koningin Alders benadrukt dat het Noorden het Rijk nodig heeft voor de Zuiderzeelijn. Allereerst zal de Tweede Kamer de regering moeten overtuigen, dat het geld beschikbaar komt voor de noordelijke provincies. Pas dan kan de afweging worden gemaakt om de Zuiderzeelijn al dan niet aan te leggen.