Dertig bedrijven in Veenkoloniën onder de loep

GRONINGEN - Een project van de Kamer van Koophandel in Groningen moet de concurrentiekracht van bedrijven in Oost-Groningen en de Veenkoloniën versterken.
Het gaat om minstens dertig bedrijven die onder de loep worden genomen. Het project moet de bedrijven aansporen tot innovaties. Verder moet het kennisniveau omhoog.
Het project wordt gefinancierd door onder meer de provincies Groningen en Drenthe, de Kamer van Koophandel en de Streekraad Oost-Groningen.