Gasleiding tussen Grijpskerk en Workum aangelegd

GRONINGEN - Een Gronings-Fries samenwerkingsverband heeft van de Gasunie opdracht gekregen een gastransportleiding tussen Grijpskerk en Workum aan te leggen.
Het pijpleidingbedrijf Nacap in Eelde neemt onder meer deel in het samenwerkingsverband.
De tachtig kilometerlange leiding sluit aan op de leiding van Balgzand naar Engeland.
Het project kost de Gasunie 200 miljoen euro en duurt zo'n dertien maanden. De werkzaamheden beginnen in juli.