Groningse studenten ingezet bij rampen en crises

GRONINGEN - Studenten Verpleegkunde van de Hanzehogeschool in Groningen worden voortaan ingezet bij rampen en crises. Dat is door de leiding van de school afgesproken met de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in Groningen.
De GHOR coördineert de hulpverlening en komt vrijwel altijd handen te kort. Door het inzetten van studenten hoopt de GHOR dat probleem op te lossen.
De GHOR begrijpt dat de studenten nog niet deskundig zijn, maar verwacht dat ze onder supervisie veel werk kunnen verzetten.