Politie vraagt vutters aan te blijven wegens tekort

GRONINGEN - De regiopolitie Groningen vraagt vutters om nog een paar jaar door te werken. Het is één van de maatregelen om de onderbezetting bij het korps tegen te gaan. De Groningse politie stuurt ook meer mensen naar de Politieschool. Vrijwilligers die het korps hiervoor benaderde, bedankten hiervoor.
Verder is het korps de laatste tijd actief aan het werven onder politiepersoneel elders in het land, dat haar roots in Groningen heeft. "We vragen die collega's of ze misschien zin hebben om in Groningen te komen werken", legt woordvoerder Pieter Boomsma uit.
De Groningse politie kampt met een fors tekort aan mensen. Boomsma: "In 2005 hadden we 40 agenten te weinig, en dat zou in 2008 oplopen tot zo'n tachtig mensen. Met deze maatregelen hebben we het personeelsbestand na dat jaar weer op niveau gebracht." Dan komen namelijk de eerste mensen van de politieschool.
De Groningse Hermandad krijgt van minister Remkes van Binnenlandse Zaken miljoenen om het korps weer op sterkte te brengen. Na 2010 gaan er namelijk weer veel mensen met pensioen. Hiervoor worden de komende jaren tachtig tot negentig mensen aangetrokken.
Om het personeelsgebrek op te lossen, probeerde de politie ook vrijwilligers over te halen om door te stromen naar regulier politiewerk. Dat is niet gelukt.