Landschapsbeheer wil mestdepots in Westerkwartier

MARUM- Landschapsbeheer Groningen wil in het Zuidelijk Westerkwartier twee mestdepots inrichten voor vaste mest. Mensen met hobbydieren, zoals paarden, schapen en geiten, kunnen hier hun mest kwijt.
Na compostering wordt de mest uitgereden op de weidevogelgebieden. Daardoor ontstaan bloemrijke graslanden met veel aanbod voor wormen en insecten.
Die trekken op hun beurt weer veel weidevogels aan. Twee studenten van het Van Hall instituut in Leeuwarden onderzoeken de mogelijkheden voor twee mestdepots en de hoeveelheid mest die beschikbaar zou komen voor de vogelgraslanden.