Acantus gaat huurwoningen verloten via computer

WINSCHOTEN - Woningcorporatie Acantus met een woningbestand in heel Oost-Groningen, gaat vrijkomende huizen voortaan verloten via de computer. Met het nieuwe systeem wil Acantus gelijke kansen bieden aan alle huurders, zowel aan starters als aan doorstromers.
Selectiecriteria zoals leeftijd, inkomen of economische binding komen te vervallen. Wel mag een toekomstig huurder geen huurachterstand hebben of een probleemhuurder zijn.
Mensen die vanwege sloop of renovatie hun huis uit moeten krijgen wel voorrang. De woningcorporatie gaat het huizenbestand publiceren op internet, in huis-aan-huisbladen en op Noord Teletekst.