Honderd mensen op inspraakavond Zuiderzeelijn

GRONINGEN - De inspraakavond over de Zuiderzeelijn in Groningen is de best bezochte tot nu toe.
In Amsterdam kwamen onlangs maar vijf mensen naar de bijeenkomst; in de kleine zaal van De Oosterpoort zaten dinsdagavond honderd belangstellenden. Zij mochten vragen stellen en hun mening geven over de snelle spoorverbinding van Groningen naar de Randstad. Want hoewel het kabinet de aanleg van de Zuiderzeelijn vorige maand heeft afgeschoten, wordt het definitieve besluit pas in juni genomen.