SP is bezorgd over luchtkwaliteit op scholen

GRONINGEN - De SP in de gemeenteraad van Groningen is bezorgd over de luchtkwaliteit in de klaslokalen.
Recent bleek uit landelijk onderzoek dat het binnemilieu van de meeste scholen veel te wensen overlaat. Er zitten vaak veel te hoge concentraties CO2 in de lucht. Volgens deskundigen moet er beter geventileerd worden.
De SP-fractie wil weten of de gemeente zicht heeft op de luchtkwaliteit in de Groningse scholen.